Zapraszamy na studia podyplomowe “Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń”!!

 

OCHRONA I OBRONA LUDNOŚCI
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

 

 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zaprasza na studia podyplomowe: Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń.

Studia ruszają 4 marca 2023 r. i trwają dwa semestry (letni w roku akademickim 2022/23 oraz zimowy w roku akademickim 2023/24).

 

 

Studia podyplomowe są szczególnie przydatne w rozwoju zawodowym pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej bezpośrednio wykonujących zadania związane z ochroną ludności, funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń, kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz absolwentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

 

Ich celem jest podniesienie i rozszerzenie poziomu wiedzy na temat współczesnych aspektów ochrony i obrony ludności wobec współczesnych zagrożeń. Wobec dynamicznych zmian w obszarze organizacji bezpieczeństwa, w tym problemów związanych z ochroną ludności w środowisku międzynarodowym oraz zmian prawnych i organizacyjnych w wymiarze krajowym, istnieje potrzeba przygotowania specjalistów realizujących problematykę ochrony i obrony ludności w różnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. Stąd też Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk zawodowych i społecznych, podjął wyzwanie utworzenia nowej ścieżki kształcenia w obszarze ochrony ludności.

Treści programowe zostały dostosowane do współczesnych wyzwań w zakresie organizacji systemu ochrony ludności w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych i krajowych.

 

W ramach ścieżki kształcenia absolwenci studiów podyplomowych nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach sektora publicznego, komercyjnego i prywatnego.

 

W programie przewidziano zarówno zajęcia w salach dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, jak również praktyczne w centrum powiadamiania ratunkowego czy dyspozytorni medycznej. Pozwoli to na weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności. Dodatkowym atutem oferowanym w ramach studiów jest uzyskanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawionego przez specjalistyczny podmiot ratowniczy. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z instytucji zajmujących się profesjonalnie ochroną ludności, w tym z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych znajdują się na stronie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, w zakładce studia podyplomowe. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych dr hab. Aleksandrą Skrabacz
(tel. 791 458 359, adres email: 
aleksandra.skrabacz@wat.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy!