Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury artykułu dr. Andrzeja Jacucha – pracownika Zakładu Studiów Obronnych IBO:

Andrzej Jacuch, artykuł „PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM: ODPORNOŚĆ W STRATEGIACH UE I NATO”, opublikowany w czasopiśmie THE COPERNICUS JOURNAL OF POLITICAL STUDIES, Nr 2020/1, str. 05-26, Toruń, październik 2020, ISSN 2299-4335.
OPIS: Celem artykułu jest identyfikacja, analiza i ocena odpowiedzi NATO i UE na zagrożenia hybrydowe skierowane na kraje europejskie, w szczególności na kraje bałtyckie, grupy wyszehradzkiej oraz kraje bałkańskie. Uwzględniono w nim środki, regulacje, struktury i możliwości obu organizacji. Główna hipoteza przewiduje, że podstawą jest wzmocnienie odporności poprzez gotowość cywilną jest podstawa zarówno strategii NATO, jak i UE mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, oraz że bezpieczeństwo cybernetyczne, komunikacja strategiczna i mobilność wojskowa są kluczowymi obszarami, nad którymi pracują obie organizacje.