OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „BEZPIECZEŃSTWO GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – HISTORIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PERSPEKTYWY”
23 LISTOPADA 2022 R.

 

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytutem Organizacji i Zarządzania WAT oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa granic w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski.

Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku). Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

 

Z okazji trzydziestej rocznicy powołania Straży Granicznej, podczas konferencji, będą mieli Państwo również możliwość zapoznania się z wystawą numizmatyczną pt. „Granice Polski – walki w obronie granic – formacje graniczne – w numizmatyce”.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

 • historia walk o granice:
  • powstania śląskie, wielkopolskie,
  • wojna o granicę wschodnią,
  • historia formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wojna 1939 r.,
  • polskie granice po II wojnie światowej,
 • podstawy prawne ochrony granic,
 • formacje odpowiadające za ochronę granic,
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństw granic,
 • międzynarodowa współpraca w ochronie granic,
 • perspektywy bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze,
 • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe),
 • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej,
 • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. “Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy” – Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

 

ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Organizacja i Zarządzania WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

PATRONAT HONOROWY

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

 

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

 

PATRONAT MEDIALNY

Głos Akademicki WAT

 

Wydawnictwo Naukowe FNCE

 

KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT

dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT

dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT

dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT

dr hab. Jerzy STAŃCZYK, prof. WAT

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL

dr Grzegorz JASIŃSKI

dr Joanna LUBIMOW

dr Wawrzyniec KOWALSKI

dr Natalia MOCH

dr Wiesława ZAŁOGA

dr Justyna STOCHAJ

dr Katarzyna ŚMIAŁEK

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK

lic. Weronika GÓRALSKA

lic. Alicja KUCZYŃSKA

lic. Patrycja JAKUBOWSKA

lic. Damian SZAFRANEK