OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA”
22 KWIETNIA 2022 R.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 22 kwietnia 2022 roku odbyła się VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Młodzi dla Bezpieczeństwa” organizowana przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, we współpracy z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez panią dziekan – dr Joannę Lubimow, a następnie przez kierownika naukowego – prof. dr. hab. Bogusława Jagusiaka, odbył się wykład  inauguracyjny przeprowadzony przez dr Lea Ganor, dotyczący izraelskich pilotów, będących ofiarami holocaustu. Następnie głos zabrali prelegenci – przedstawiciele wiodących uczelni krajowych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród uczelni prezentujących pojawiły się m.in. Akademii im. Jakuba z Paradyża – organizatorzy konferencji, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Sztuki Wojennej. Miejsce miały również dwa panele zdalne, odbywające się równolegle z panelami stacjonarnymi, na których swoje referaty wygłosili prelegenci z takich uczelni jak Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.

Uczestnicy wystąpili w czterech panelach w formie stacjonarnej, dotyczących kolejno bezpieczeństwa militarnego, społecznego, międzynarodowego oraz wewnętrznego, jak również w dwóch panelach zorganizowanych w formie online, dotyczących bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym oraz zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto, odbyła się również Debata Oksfordzka, przygotowana przez Akademię Sztuki Wojennej, która w swojej argumentacji podjęła temat: „Czy wojny na Ukrainie dało się uniknąć?”. Podczas tej debaty, wolni słuchacze decydowali o jej wyniku na podstawie zaprezentowanych argumentów. Jej efektem stała się teza, iż wojny dało się uniknąć.

W ramach reprezentacji Koła Naukowego Bezpieczeństwo Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej zostały przedstawione cztery referaty. mgr Łukasz Komineklic. Patrycja Jakubowskalic. Weronika Góralska oraz Wiktoria Tkacz zgłębili temat: „Znaczenia spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki”, Bartosz Szymański wraz z Wiktorią Smolec zaprezentowali: „Rolę oraz znaczenie bezpieczeństwa ekologicznego w wojnie hybrydowej i działaniach dywersyjnych”, Adam Małachowski dokonał analizy oraz oceny „Polityki UE wobec Rosji”, natomiast lic. Damian Szafranek wraz z lic. Alicją Kuczyńską przedstawili referat dotyczący: „Formacji Policyjnych w zwalczaniu cyberprzestępczości”. Ponadto, mgr Łukasz Kominek był również moderatorem jednego z paneli, dotyczącego bezpieczeństwa międzynarodowego podczas którego, z inicjatywy moderatora nawiązała się najgorętsza podczas tego dnia konferencyjnego dyskusja, pomiędzy moderatorem, kadrą naukowo-dydaktyczną AJP, ASzWoj oraz innymi badaczami, którzy reprezentowali różnorodne ośrodki z całego kraju.

Konferencja została przygotowana na wysokim poziomie, a przedstawione referaty pozwoliły na wymianę myśli i analizę szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym pomiędzy studentami i uczniami szkół średnich.

Autor sprawozdania: lic. Weronika GÓRALSKA