Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca br. o godz. 13:00 odbędzie się pierwszy wykład w ramach inicjatywy pt. “Seminarium Securitologii”. Prelekcję wygłosi dr hab. Janusz Świniarski nt. “O znaczeniach nazwy złożonej bezpieczeństwo”.

Seminarium Securitologii stanowi forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych trendów badawczych w dyscyplinie naukowej „nauki o bezpieczeństwie”.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci WAT. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja najnowszej nauki o bezpieczeństwie „securitologii”.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhYWFhZWItMTVjZC00ZGM3LWI1MDYtOTcxNDUxZDY0ZTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f%22%2c%22Oid%22%3a%22c1b965c0-6fa8-4171-9c5e-b26734219b75%22%7d

Info: http://www.ibo.wlo.wat.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/seminarium-securitologii/