Dr hab. Jacek Bil, prof. WAT, pracownik Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, powołany został na członka Rady Naukowej  przy Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland. Rada powstała w celu stworzenia organu doradczego programu. Zespół ekspercki wchodzący w skład Rady koncentruje się m. in. na przygotowaniu materiałów związanych z wdrożeniem inicjatywy wspólnych działań biznesu przeciwko korupcji – CEOs for Anti-Corruption. Celem podejmowanych działań jest wypracowanie polskiego standardu przeciwdziałania korupcji zarówno w przestrzeni sektora prywatnego jak i w obszarze publicznym.

 

od lewej: Pan Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, dr hab. Jacek Bil – WAT, Pan Leszek Wieciech – Dyrektor Programu Antykorupcyjnego w UN Global Compact Network Poland