W dniu 10 marca 2020 r. Pan dr Paweł KAWALERSKI wygłosił prelekcję nt. „Zastosowanie cybernetyki społecznej do badań bezpieczeństwa” w ramach seminarium „Forum Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, którego organizatorem był Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego SGSP.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli środowiska akademickiego prowadzących badania oraz realizujących projekty naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. „Forum” jest cyklem seminariów, podczas których prowadzona jest dyskusja naukowa, prezentowane są wyniki badań i propozycje manuskryptów. Jest to doskonałe miejsce rozwoju kwalifikacji naukowych, poznania nurtów badawczych innych ośrodków i naukowców, znalezienia partnerów do wspólnych badań, a także poddanie swoich wyników prac badawczych, naukowej, konstruktywnej i koleżeńskiej krytycznej analizie.

Dr Paweł KAWALERSKI zaprezentował w skrócie możliwości diagnostyczne programu badawcze polskiej szkoły cybernetycznej w badaniach bezpieczeństwa. Zasadnicze założenie wystąpienia wyraził w sądzie, iż nowoczesna nauka o bezpieczeństwie winna być budowana w oparciu o twierdzenia i terminy zapożyczone m. in. z logiki informacyjnej oraz teorii systemów autonomicznych. Takie podejście badawcze wynika z metodologicznego założenia, że sądy o pewnej nauce nie mogą być rozważane w języku tej nauki, lecz w jej metajęzyku, zwanym także „metanauką”. Dr Kawalerski Jednocześnie starał się wykazać, że to właśnie program badawczy cybernetyki społecznej może stanowić metanaukę w stosunku do nauk o bezpieczeństwie i tworzyć pomost łączący dyscypliny ogólne i abstrakcyjne oraz dyscypliny szczegółowe i konkretne, zobacz additional content. Perspektywa ta zdaje się zbliżać zróżnicowane badania bezpieczeństwa do paradygmatu nauki o walorach wiedzy o wysokim usystematyzowaniu logicznym, uteoretycznieniu i mocy eksplanacyjnej oraz prognostycznej i wysokim stopniu ścisłości oraz pewności itd. (schemat Poppera). Zbliżanie to pozwala porzucać etap wiedzy często potocznej i rozmytej o bezpieczeństwie, jej aporie i niski stopień ścisłości oraz słabe uzasadnienie. Tym samym pozwala zbliżyć securitologię do nauki bardziej dojrzałej pod względem teoretycznym i metodologicznym.