W dniach 5-6 maja 2022 r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum „NATO RESILIENCE SYMPOSIUM 2022”, zorganizowane przez Dowództwo NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation). Wydarzenie to zostało ono poświęcone problematyce odporności Sił NATO w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. W dwudniowym sympozjum udział wzięli cywilni i wojskowi przedstawiciele trzydziestu państw NATO, Kwatery Głównej NATO, Strategicznego Dowództwa Transformacji (ACT) oraz partnerzy – Finlandia, Gruzja, Szwecja, Szwajcaria, a także Ukraina. Goście reprezentowali cywilne i wojskowe struktury NATO i państw członkowskich, środowiska naukowe, akademickie oraz sektor gospodarczy.

Przemówienia otwierające wygłosili: Zastępca Sekretarza Generalnego NATO gen. Mircea Geoană, Minister Obrony Narodowej RP Mariusz Błaszczak oraz Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji, generał Philippe Lavigne. Obrady toczyły się w 5 panelach: odporność militarna, odporność systemów cybernetycznych i komunikacyjnych, energia i bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo oraz partnerstwo i odporność społeczna.

Na przedmiotową konferencję został zaproszony pracownik Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr inż. Bogdan Ćwik. Organizatorzy poprosili go o uczestnictwo w „panelu energetycznym” i przedstawienie tematu: „Alternatywne źródła energii jako rozwiązania mogące zwiększyć odporność systemów cywilnych i wojskowych w warunkach działań wojennych”. W czasie wystąpienia zostały poruszone następujące zagadnienia szczegółowe:

  1. Zasoby energii odnawialnej w Polsce (geotermalnej, słonecznej, wiatrowej, wodnej) możliwej do wykorzystania do wsparcia działań militarnych.
  2. Koncepcja zwiększenia odporności lotnisk NATO w warunkach zimowych poprzez podgrzewanie płyt lotniskowych zasilanych energią z zasobów geotermalnych.
  3. Możliwości zwiększenia odporności sprzętu wojskowego, obozowisk żołnierzy i miejsc pobytu ludności cywilnej, poprzez niezależne dostarczenie energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej w oparciu o geotermalny system dostarczenia ciepła. Zwiększający odporność w trudnych warunkach atmosferycznych, i zwiększających zdolność do przetrwania w warunkach odcięcia od źródeł zaopatrzenia.
  4. Koncepcja sieci „otworów geotermalnych” jak źródeł energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej dla sieci „rejonów obrony” zwiększających ich odporność terytorium Polski w przypadku ewentualnego ataku sił rosyjskich w kierunku zachodnim.