W dniu 5 października 2022 po Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania odbyło się spotkanie pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności. Tym razem spotkanie było szczególne, ponieważ po dłuższej przerwie odbyło się w formie stacjonarnej. Ważnym elementem spotkania było oficjalne pożegnanie dwóch pracowników Instytutu: prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza oraz dr. Jerzego Niepsuja.  Dyrektor Instytutu dr Patrycja Bryczek- Wróbel uroczyście podziękowała Panom za długoletnią pracę oraz złożyła życzenia w imieniu wszystkich pracowników IBO.

W spotkaniu uczestniczyło dwóch nowych pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności: dr Anna Krawczyk oraz dr Paweł Stawarz, którzy mieli okazję opowiedzieć o sobie i zapoznać się ze współpracownikami.