W imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 12 grudnia 2022 roku, podczas Gali Stypendystów, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, członkinie naszej organizacji – lic. Weronika GÓRALSKA oraz Julia WIERUCKA, zostały stypendystkami tegorocznej edycji programu stypendialnego realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Miasto Stołeczne Warszawa. Nasza koleżanka Weronika jest studentką V roku, a Julia III roku, na kierunku bezpieczeństwo narodowe, realizowanym na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Stypendia m.st. Warszawy – Centrum Myśli Jana Pawła II trafiają co roku do najlepszych warszawskich studentów, którzy osiągają sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie oraz osiągają dobre wyniki w nauce.

Stypendia to nie tylko finansowe wsparcie, które można przeznaczyć na swoje utrzymanie czy rozwój pasji. To także autorski program edukacyjny Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach którego stypendyści mają okazję, by się poznać, nauczyć pracy projektowej i zrealizować wspólne działania. Gra miejska dla warszawiaków pt. „Gra o Wolność”, projekt wzajemnej pomocy w nauce „Podziel się talentem”, czy wolontariat studencki „Inkubator Miłosierdzia” to tylko wybrane z nich. Stypendyści w ramach programu mogą też realizować autorskie inicjatywy. W 2022 roku poprzez wystawę “Ciałość” stypendyści podjęli refleksję nad podejściem do ciała w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych. Przygotowali także szkolenie dla warszawskich seniorów, wspierające ich w bezpiecznym poruszaniu się po Internecie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!