Szanowni Państwo,

Informujemy, że na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności, utworzone zostały studia podyplomowe „Administracja w systemie bezpieczeństwa”.

Rozpoczęcie: październik 2023

Forma studiów: niestacjonarne.

Formuła studiów: zjazdy weekendowe

Rekrutacja: do 27.09.23

Cele studiów

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w tym min. przez umiejętność analizy zagrożeń, ich oceny oraz podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zakres przedmiotowy studiów

 • Podstawy prawne  funkcjonowania administracji publicznej
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa i obronności
 • Organizacja i zadania administracji rządowej
 • Organizacja i zadania administracji samorządowej
 • Administracja wojskowa
 • Kontrola w administracji publicznej
 • Administracja publiczna w przygotowaniach obronnych państwa
 • System zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Świadczenia na rzecz obronności
 • Wybrane problemy funkcjonowania organów UE
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Polityki publiczne
 • Bezpieczeństwo informacyjne

 

Opłaty

czesne: 3800 zł (płatne jednorazowo lub w 2 ratach po 1995 zł). Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

Wszelkie opłaty należy wnosić na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna

00-908 Warszawa 49

Nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: subkonto 700-1500-40-015

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa

Z dopiskiem studia podyplomowe „Administracja w systemie bezpieczeństwa”

Terminy

Rozpoczęcie studiów: październik 2023, forma zajęć: niestacjonarne, czas trwania: 2 semestry, liczba godzin: 180

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela.

Terminy zjazdów:

Semestr I Semestr II
07-08.10.2023 02-03.03.2024
14-15.10.2023 09-10.03.2024
28-29.10.2023 16-17.03.2024
25-26.11.2023 13-14.04.2024
02-03.12.2023 20-21.04.2024
16-17.12.2023 11-12.05.2024

 

Serdecznie zapraszamy na I edycję już od października 2023.