OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W PERSPEKTYWIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, wyd. FNCE, Poznań 2021,

ISBN: 978-83-66800-54-0.

Za cel monografii redaktorzy naukowi przyjęli wyjaśnieni roli informacji niejawnych i ich ochrony we współczesnym państwie. Zaprezentowanie kontekstu krajowego jest obszerne i opracowane w sposób interesujący, a na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony człowiekowi – jako najsłabszemu ogniwu w systemie ochrony informacji niejawnej. (…) Zaprezentowanie powyższej problematyki za pomocą studium przypadku dało naukowcom duże możliwości w spojrzeniu na aspekt człowieka w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy. Problematyka krajowa monografii jest ciekawie nakreślona, a dobór rozdziałów pozwala odpowiednio przyjrzeć się roli informacji niejawnych i ich ochrony w Polsce. (…) Autorzy rozdziałów i jej redaktorzy naukowi w poprawny sposób wywiązali się z zadania jakie sobie postawili przystępując do jej opracowywania. W moim odczuciu dali asumpt do dalszych poszerzonych i pogłębionych badań w tym zakresie. Pozycja ta powinna się cieszyć zainteresowaniem grona specjalistów i ekspertów zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem.

Z recenzji wydawniczej płk. dr. hab. Jacka Lasoty, prof. ASzWoj

Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw jest dość szczególna, albowiem jest wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną. Strategiczne zadania w systemie ochrony informacji niejawnych obejmują zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa i efektywnej realizacji jego funkcji wymagających przetwarzania i dystrybucji informacji niejawnych poprzez zapobieganie w uzyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych i ich ujawnieniu. (…) Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy poświęcili uwagę przede wszystkim analizę zjawisk stanowiących możliwe i wysoce prawdopodobne zagrożenia dla bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i ciągłości realizacji procesów informacyjnych. Analiza ta obejmuje perspektywę zarówno krajową jak i międzynarodową. Praca wnosi istotne wartości do rozwoju analiz bezpieczeństwa informacyjnego państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. Można w niej dostrzec walory metodologiczne i merytoryczne istotne z punktu widzenia nauk społecznych, a także aktualnych potrzeb zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. Janusza Rybińskiego, prof. WAT

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Dziękuję osobom, które dla pewności wysłały na nasz adres mailowy: knbn.wat@gmail.com (z dopiskiem: „Adres do wysyłki – Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej”) swoje adresy do wysyłki.

Z radością możemy poinformować, iż już niebawem publikacja będzie dostępna do zakupu w największych księgarniach naukowych, m.in. w Wydawnictwie PWN – również w formie e-book`a. Pragniemy również zaznaczyć, iż w najbliższym czasie, publikacja będzie dostępna w Bibliotece Kongresu USA oraz Bayerische Staatsbibliothek podobnie jak kilka wcześniejszych naszych publikacji.

W przypadku chęci zakupu dodatkowych egzemplarzy przez autorów, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem KNBN WAT – na podstawie ustaleń z naszym Wydawcą, pomożemy w uzyskaniu rabatu.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!