ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67372-96-1.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!