BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE W XXI WIEKU. KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 10-LECIA KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

 

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

W. Śmiałek, Ł. Kominek, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-324-5.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Dziękuję osobom, które dla pewności wysłały na nasz adres mailowy: knbn.wat@gmail.com (z dopiskiem: „Adres do wysyłki – X-lecie”) swoje adresy do wysyłki.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!