W dniu 18 stycznia 2023 roku, w Głównej siedzibie PKP SA odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu Komisji Europejskiej Rail4Earth.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Holdingu PKP Krzysztof Mamiński oraz prezesi poszczególnych spółek tego holgingu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan Maciej Małecki, przedstawiciele 16 partnerów stowarzyszonych PKP, w tym również Dziekan oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Projekt jest niespotykanym do tej pory przedsięwzięciem naukowo-rozwojowym, typu Join Undertaking na niespotykaną dotychczas skalę, obejmującym 26 wiodących podmiotów kolejowych z Europy (m.in. Koleje Francuskie, Koleje Niemieckie, Koleje Włoskie, Koleje Norweskie, w tym również Polskie Koleje Państwowe). Instytucją koordynującą jest Komisja Europejska. Każdy z tych podmiotów jest liderem dla tzw. „członków stowarzyszonych” (affiliated entities). PKP jest liderem dla 16 członków Stowarzyszonych w Polsce: Akademia Górniczo- Hutnicza, Centralny Port Komunikacyjny Sp.z.o.o., InfraByte Sp.z.o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny,  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, Instytut Kolejnictwa, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka sp.z.o.o., Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna, International Union of Railways.

Zakres czteroletniego projektu Rail4EARTH obejmuje podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy istniejących wyników kolei w zakresie zrównoważonego rozwoju, stworzenie bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskich polityk dotyczących zrównoważonego transportu (Europa neutralna klimatycznie do 2050 roku, Europejski Zielony Ład, Strategia na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności). Celem Projektu jest wszechstronna modernizacja systemu kolejowego UE w 6 obszarach flagowych:

 1. Alternatywne rozwiązania energetyczne dla taboru kolejowego:
 • Wysokie osiągi pociągu wieloakumulatorowego (osiągnięcie TRL6/7).
 • Wodorowe pociągi hybrydowe z testem pojazdu kontrolnego i lokomotywy dla przewodów pasażerskich.
 • Podmiejskie pociągi trakcyjne z pokładowymi systemami magazynowania energii (ESS).
 • Automatyczna adaptacja zużycia energii przez pociąg do różnych sytuacji serwisowych.
 1. Energia w infrastrukturze kolejowej:
 • Inteligentna kolejowa sieć energetyczna, jak również integracja rozwiązań magazynowania energii.
 • Zastosowanie rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania i tankowania wodoru dla pojazdów kolejowych na przykładzie prototypowej stacji tankowania.
 1. Zrównoważony rozwój i odporność systemu kolejowego:
 • Opracowanie rozwiązań i modeli służących ograniczeniu hałasu i drgań pochodzących z infrastruktury kolejowej i taboru oraz przewidywaniu skutków degradacji, utrzymania i odbioru hałasu (TRL6), jak również zapewnienie odporności na zagrożenia zewnętrzne (zmiany klimatyczne).
 1. Elementy i podsystemy elektromechaniczne dla taboru kolejowego:
 • Elektromechaniczny układ hamulcowy oraz nowatorskie elektromechaniczne pantografy i zawieszenia.
 • Zoptymalizowane silniki i przekładnie, wysokosprawne wózki, zawieszenia i nowe materiały.
 • Ekologiczne technologie systemów HVAC (toalety, prysznice, klimatyzacja).
 • Aerodynamiczna certyfikacja z wykorzystaniem metod eksperymentalnych i numerycznych.
 1. Zdrowszy i bezpieczniejszy system kolejowy:
 • Narzędzia symulacyjne dla poprawy jakości powietrza w pociągach, na stacjach i w tunelach (osiągnięcie TRL7).
 1. Atrakcyjność pociągu:
 • Modułowe wnętrza taboru kolejowego oferujące nowe wzornictwo i nowa architektura (w tym kabiny maszynisty), zgodne z wymogami dotyczącymi osób o ograniczonej sprawności ruchowej i zwiększające dostępność tam, gdzie to możliwe.

Wojskowa Akademia Techniczna będzie odpowiedzialna za realizację zadań w obszarze „Niskoemisyjny, niezależny i autonomiczny system zabezpieczenia w energię cieplną i wodę użytkową elementów infrastruktury liniowej i punktowej kolei”. Jest to 4 obszar dotyczący grupy zadań obejmujących projektowanie i konstrukcję „Autonomicznego, inteligentnego i zeroemisyjnego modułowego dworca kolejowego”. Zakłada się, że po zakończeniu prac koncepcyjno-projektowych budowę wersji demonstracyjnej, a następnie implementację w systemie kolejowym UE. WAT będzie dążył do wykorzystania doświadczeń z budowy takiego dworca w innych obszarach, jak na przykład strażnic granicznych, posterunków policji, obiektów wojskowych, czy budynków straży pożarnej.

Źródło zdjęć: zbiory PKP oraz własne