Wykład „Nabór i służba w Policji”

 

W dniu 29.03.2023r. w auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania gościliśmy  funkcjonariuszy policji. Studenci naszego Wydziału podczas wykładu dowiedzieli się jakie wymagania musi spełniać kandydat do pełnienia służby, jakie przejść procedury oraz na jakie wynagrodzenie będzie mógł liczyć. W kolejnej części wykładu doświadczony Funkcjonariusz Policji opowiedział o swojej służbie w różnych wydziałach, np. prewencyjnym, drogowym, kryminalistycznym. Wystąpienie było bardzo ciekawe i cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne zapytania ze strony studentów z Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności. Zaprezentowane zostały przykłady nowoczesnych technologii jakie Policjanci wykorzystują w swojej pracy, m.in. skaner 3d, walizki kryminalistyczne, itd. Jak można się było dowiedzieć z prelekcji skaner taki wykorzystywany jest na miejscu katastrof, zabójstw oraz innych zdarzeń o charakterze kryminalnym w celu zeskanowania obszaru zbrodni z niezwykłą dokładnością. Na koniec słuchacze otrzymali gadżety oraz mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań.