W dniu 5 kwietnia br. w sali wykładowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbył się wykład pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie”. Studenci Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności spotkali się z przedstawicielami firm Risk Response oraz Winkhaus. O swoim doświadczeniu w branży security opowiedział pan mjr rez. Jacek Grzechowiak, który jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, o czym wspomniał na początku wykładu. Następnie przedstawił prezentację, w której wskazał i omówił błędy i słabości w systemie ochrony obiektów. Wszystkie zidentyfikowane niedoskonałości poparte zostały realnymi przykładami. Druga część wykładu została przeprowadzona przez przedstawiciela firmy Winkhaus – pana Pawła Jastrzębskiego i dotyczyła najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie systemów kontroli dostępu. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami zamków i kluczy.

W czasie spotkania studenci mieli możliwość zapoznania się z działalnością branży security oraz nowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony obiektów. Korzystając z praktycznego doświadczenia zaproszonych gości, zadawali również wiele pytań.