W dniu 27 lutego 2023 roku odbyło się zebranie pracowników Zakładu Studiów Obronnych. Celem spotkania było pożegnanie dotychczasowego kierownika, dr. Jakuba Adamkiewicza, który z dniem 28 lutego br. kończy pełnienie funkcji. Na spotkaniu pan zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Wawrzyniec Kowalski oficjalnie podziękował dr. Adamkiewiczowi za lata wytężonej pracy i wręczył drobny podarunek.